Tato stará, zdánlivě neřešitelná hádanka nedá lidem spát už dlouhou dobu. A přece je její řešení jednoduché a vlastně logické. Pokud by první bylo vejce, stala by se z něj slepice, když zde zatím není dospělý jedinec, který by to vejce vyseděl a následně se o kuře postaral? To platí obecně, u lidí nevyjímaje - novorozeně se o sebe taky samo nepostará a navíc, kdo by ho porodil? Musí tedy nejprve existovat dospělý jedinec, který se o mláďata postará, než sami dospějí. A odkud se tady ten dospělý vzal? Odpověď je jednoduchá! Stvořil ho Bůh na počátku světa spolu se všemi ostatními druhy zvířat a rostlin, včetně člověka. Ať už vymyslíte sebelepší teorii o původu života, bez svrchovaného stvořitele to nikdy nebude fungovat. Smysl tedy dává jedině následující schéma: Bůh - slepice - vejce.